Târgul Meşterilor Populari

În fiecare an, la sfârşitul lunii iulie, în Muzeul Satului Bucovinean, se  desfăşoară Târgul Meşterilor Populari. Această manifestare, aflată la cea de a XVI-a ediţie, se încadrează în programul de promovare a meşteşugurilor tradiţionale, un prilej de afirmare a valorilor legate de tradiţia şi moştenirea culturală românească.

La târg participă peste 100 de meşteri populari din toate zonele etnografice ale ţării, reprezentând meşteşugurile tradiţionale practicate: prelucrarea lemnului, olărit, ţesut, pictură pe lemn şi sticlă, măşti populare, podoabe, încondeierea ouălor, împletituri, etc.

Pe durata târgului vizitatorii pot achiziţiona obiecte de artă populară şi pot viziona, pe scena în aer liber din incinta Muzeului Satului, spectacole artistice.