Crâşma Şaru Dornei

Acest obiectiv face excepţie de la tipologia tradiţională locală. Împărţirea interiorului s-a făcut ţinându-se cont de funcţionalitatea construcţiei: o bucătărie cu cuptor despărţită prin tindă de camera de locuit, iar în spate o sală de mese şi două cămări.