Coteţ Şaru Dornei

Este o anexă gospodărească întâlnită frecvent în gospodăriile ţărăneşti. Are o compartimentare separată pentru păsări şi porci. Materialul de construcţie este lemnul de răşinoase, pereţii fiind ridicaţi în tehnica amnarelor.