Celarul Moldoviţa

Celarul Moldoviţa este o construcţie de formă dreptunghiulară, compusă dintr-o singură încăpere şi un pridvor. Celarul este construit din bârne masive, cioplite la baza în profil pătrat şi despicate în rest, îmbinarea făcându-se în „coadă de rândunică”. Meşterii constructori au fost deosebit de generoşi cu elementele decorative: grinzile şi fruntariile au terminalele cu motive zoomorfe („capul de cal” cu dublu lob), colonetele care fac trecerea de la bârnele cerdacului la grinzi sunt cioplite în volume geometrice, iar stâlpii ce mărginesc portiţa cerdacului se termină într-o stilizare antropomorfă („capul de om”).