Casa Volovăţ

 

Prin planimetrie şi volume este o locuinţă specifică zonei Rădăuţi pentru perioada cuprinsă între a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi prima jumătatea a secolului XX.

 Locuinţa de tip cameră-tindă-cameră are sub prelungirea tablei din spate o cămară cu acces din tindă, iar în spatele bucătăriei, era „grăjduţul” pentru animale, cu intrare din curte şi coteţul păsărilor. Astfel, găsim practic o gospodărie închegată cuprinzând casă, cămară, grajd şi coteţ.