Casa Holohoşca

Casa Holohoşca (comuna Sadova). Este un tip de locuinţă specifică locuitorilor din zona înaltă a Bucovinei, de tip cameră-tindă. Remarcăm împărţirea tindei în două pentru a face loc cămării şi foişorul, având rolul de a proteja de intemperii intrarea în locuinţă, cu prispa din bârne masive din lemn. Camera spaţioasă îndeplinea rolul de cameră de locuit şi bucătărie. Accesul în foişor este decorat prin cioplire cu motive antropomorfe la stâlpul portiţei şi motive geometrice la coloneta ce susţine o apă a acoperişului foişorului.